Termeni și condiții

Utilizarea de către Dvs. a acestui site este o activitate care implică vizitarea paginilor web și presupune în mod obligatoriu acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de utilizare prevazute în prezenta rubrică. În situația în care nu sunteți de acord cu clauzele stipulate în continuare vă invităm să părăsiți site-ul.

Utilizatorul web are urmatoarele obligatii:

Sa nu modifice, transfere, afiseze, publice, distribuie, reproduca, transmita sau sa instraineze sub niciun titlu, in niciun fel si sub nici o forma informatiile obtinute ca urmare a accesarii prezentului site;
Sa nu utilizeze, sa nu publice si in prezentul site materiale care contravin dispozitiilor legale in vigoare sau care au un continut imoral, care incalca orice drept de proprietate intelectuala si/sau care este de natura sa produca oricarei pesoane prejudicii de orice natura si sa nu permita niciunui tert aceste activitati;
Sa nu desfasoare si sa nu permita niciunui tert sa efectueze activitati de violare a sistemelor de securitate ale prezentului site (hacking, cracking etc.), in caz contrar urmand a suporta consecintele prevazute de legislatia penala in materie.

Utilizatorul este direct raspunzator fata de orice persoana, de drept public sau privat, pentru producerea de prejudicii, direct sau indirect, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a prezentului site, a incalcarii regulilor stabilite in prezenta sectiune precum si ca urmare a oricarei activitati legate de utilizarea continutului paginilor noastre web altfel decat in conditiile prevazute de lege si de prezenta sectiune.

Accesand prezentul site, utilizatorul declara in mod expres si intelege ca este de acord cu urmatoarele:

· Utilizarea paginilor web se face pe proprie raspundere, sens in care proprietarul/ administratorul site-ului nu este responsabil pentru nici un fel de prejudicii directe si/sau indirecte produse prin utilizarea prezentului site;

· proprietarul/ administratorul nu garanteaza functionarea permanenta si continua a prezentului site, sau ca acesta se va conforma intru totul cerintelor/ preferintelor utilizatorilor.